กองทุนตราสารหนี้ทั่วโลกมีเงินทุนไหลออก

กองทุนตราสารหนี้ทั่วโลกมีเงินทุนไหลออกสุทธิ 83.058 พันล้านบาทโดยกองทุนในตลาดเงิน 65.317 พันล้านบาทกองทุนตราสารหนี้ระยะกลาง 18.937 พันล้านบาทกองทุนเพื่อการฟื้นฟู 912 พันล้านดอลลาร์และกองทุนตราสารหนี้ระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนสูงระดับโลกที่ 16,799 ล้านบาท กองทุนตราสารทุนไทยไม่รวมกองทุน LTF และกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

อยู่ในเส้นทางที่ฟื้นตัวในไตรมาสที่สามโดยมีเงินทุนหมุนเวียน 8,874 พันล้านบาทไหลเข้ากองทุนหุ้นขนาดใหญ่และ 1,142 พันล้านบาทออกจากกองทุนขนาดกลางและขนาดเล็ก ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้มีเงินลงทุนสุทธิ 68.109 พันล้านบาทย้ายมาลงทุนในหุ้นทุนขนาดใหญ่แม้ว่าจะมีผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับปานกลางถึงร้อยละ 0.21 ในขณะที่เงินทุนไหลออกจากหุ้นขนาดเล็กถึงระดับกลาง ยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ 4.46% กองทุนตราสารทุนไทยไม่รวมกองทุน LTF และ RMFs ณ สิ้นเดือนกันยายนมีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น 2453% จาก 305.467 พันล้านบาทจากสิ้นปีที่แล้ว

Related articles